Uwaga mieszkańcy budynków przy ul. Alojzjanów 2, Alojzjanów 3, Śląskiej 4 i Papieża Jana Pawła II 44.

Informujemy, że Wspólnoty Mieszkaniowe budynków przy ul. Alojzjanów 2, Alojzjanów 3, Śląskiej 4 i Papieża Jana Pawła II 44 podjęły Uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu  kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej, która weszła w życie z dniem 01.07.2017r.

Regulamin został zmieniony z uwagi na fakt, iż w miesiącach zimowych lokatorzy dostawali bardzo wysokie rachunki za dostawę ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, natomiast w okresie letnim pokrywali jedynie koszty za zamówioną moc cieplną dot. c.o. i cwu oraz koszt za podgrzanie wody. Efektem zmiany regulaminu miało być zrównoważenie comiesięcznych opłat ponoszonych przez lokatorów, a pierwsze zmiany mieli oni odczuć już na początku zimy płacąc zamiast wysokich rachunków wg zużycia niższą opłatę zaliczkową uiszczaną przez cały rok w tej samej wysokości.

Nowy regulamin wprowadził opłaty zaliczkowe z tytułu dostawy ciepła w miejsce dotychczasowych opłat, które ponosili Państwo z tytułu: podgrzanie wody - koszt zmienny, podgrzanie wody – koszt stały, centralne ogrzewanie – koszt stały, centralne ogrzewanie – koszt zmienny. Opłaty zaliczkowe będą podlegały rozliczeniu po zakończeniu sezonu grzewczego według faktycznego zużycia wykazanego na ciepłomierzu i liczniku ciepłej wody użytkowej, w które każdy lokal mieszkalny jest wyposażony

Opłata zaliczkowa została ustalona dla każdego lokalu indywidualnie i stanowi średnią z faktur za ostatnie 12 miesięcy z tytułu podgrzania wody (opłata stała i zmienna) oraz centralnego ogrzewania (opłata stała i zmienna).

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zbieżność w terminach płatności trzech opłat tj. opłata za dostawę ciepła za miesiąc czerwiec (termin płatności do 6.08.2017r.), zaliczka za dostawę ciepła za miesiąc lipiec br. (termin płatności do 10.08.2017r.) oraz zaliczka za dostawę ciepła za miesiąc sierpień br. (termin płatności do 10.08.2017r.) podjęta została decyzja, że zniesione zostaną odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących tylko w/w opłat, należności te winny być wpłacone nie później niż do dnia 29.09.2017r.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

zgm@zgm.piekary.pl

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl