_____________________________________________________________

►    NAJNOWSZE ARTYKUŁY !!

 

        14.06.2013      INFORMACJA W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ► CZYTAJ CAŁOŚĆ

        24.04.2013      INFORMACJA W SPRAWIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU... ► CZYTAJ CAŁOŚĆ

        08.03.2013     JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WŁĄCZENIA ... ► CZYTAJ CAŁOŚĆ

        _____________________________________________________________

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


Informujemy, iż od dnia 20 lutego 2014r. rozpoczynamy zebrania
Wspólnot Mieszkaniowych.


Harmonogramy dostępne poniżej:

Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych ADM1

Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych ADM2

 

        _____________________________________________________________

 

UWAGA ZMIANY!!!
CAŁODOBOWE POGOTOWIE AWARYJNE

 


  Szanowni Państwo, od 1 Stycznia 2014 roku

usługę CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA AWARYJNEGO
dla budynków administrowanych przez

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
będzie świadczyć:

Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan., co, gaz
Piotr Ledwoch z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 36/5
kontakt pod nr tel.: (32) 281 20 33

Wszelkie awarie instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania oraz gazowych prosimy zgłaszać
bezpośrednio pod wskazany poniżej numer telefonu:

(32) 281 20 33

 

 

Informacja wygenerowana przez: Administrator
w dniu: 31.12.2013r

_____________________________________________________________

 

HARMONOGRAM ODCZYTU LICZNIKÓW


Informujemy, iż od dnia 16 grudnia 2013r. rozpoczynamy odczyty wodomierzy.
Harmonogramy dostępne poniżej:

Harmonogram odczytów dla ADM1

Harmonogram odczytów dla ADM2

 

        _____________________________________________________________

 

 

ANONIMOWA ANKIETA

 


Chcielibyśmy zachęcić wszystkich Użytkowników Internetowego Portalu
Mieszkańców do wypełnienie anonimowej ANKIETY.

Ankieta składa się tylko z 5 pytań, a wyniki będą wykorzystywane do pozyskania
informacji dla pomiaru REALIZACJI WSKAŹNIKA  REZULTATU – SKRÓCENIE
CZASU REALIZACJI PROCEDURY dla projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 
pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania
zasobami mieszkaniowymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Piekarach Śląskich”.

 

Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać w zakładce AKTUALNOŚCI
w Internetowym Portalu Mieszkańców!


Wszystkim wypełniającym dziękujemy za udział w badaniu!.

 

 


Informacja wygenerowana przez: Administrator
w dniu: 11.10.2013r

        _____________________________________________________________

 

NIE DLA CZADU !!!

 

Czad, czyli tlenek węgla zwany jest cichym zabójcą. Zapoznaj się z treścią informacji zamieszczonej poniżje – ta wiedza może uratować Twoje życie!!!

 


 

 

Informacja wygenerowana przez: Administrator
w dniu: 09.10.2013r

        _____________________________________________________________


INFORMACJA

 

 

 Zawiadamiamy, iż została przygotowana kalkulacja kosztów CO na sezon grzewczy 2013/2014...


- Informacja o zmianie cen za CO w sezonie grzewczym 2013/2014 dot. budynków, do których ciepło dostarczane jest przez MPEC Sp. z o.o. Piekary Śląskie.

- Informacja o zmianie cen za CO w sezonie grzewczym 2013/2014 dot. Wspólnoty Mieszkaniowej przu ul. Kotuchy 25. 

Informacja wygenerowana przez: Administrator
w dniu: 23.07.2013r

        _____________________________________________________________


INFORMACJA

 

 

 Zatwierdzona została nowa taryfa opłat MPWiK dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 
na terenie Miasta Piekary Śląskie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/382/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 marca 2013r.,
od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014r., obowiązująca:

      - cena za dostarczaną wodę (brutto):                          5,45 zł
      - cena za odprowadzane ścieki (brutto):                     8,10 zł

Nowe ceny zostaną uwzględnione w fakturach i notach obciążeniowych
za MAJ 2013 roku.


 

Informacja wygenerowana przez: Administrator
w dniu: 10.04.2013r.

 _____________________________________________________________


INTERNETOWY PORTAL MIESZKAŃCÓW
JUŻ DOSTĘPNY !!!

 

 

Informujemy, że zakończyliśmy prace nad wdrożeniem nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania zasobami mieszkaniowymi dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich” został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Dzięki INTERNETOWEMU PORTALOWI MIESZKAŃCÓW, mogą Państwo korzystać

z dostępu do danych dotyczących użytkowanego lokalu, które gromadzi i przetwarza ZGM.


PORTAL zapewni Państwu stały dostęp do informacji o saldzie kartoteki finansowej zajmowanego przez Państwa lokalu, kontrolę wysokości bieżących opłat oraz kontrolę nad dokonywanymi płatnościami!


PORTAL umożliwi Państwu, weryfikację wprowadzonych odczytów urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Państwa mieszkaniu!   


Korzystanie z Internetowego Portalu Mieszkańców jest proste!


Aby uzyskać dostęp do PORTALU proszę wypełnić WNIOSEK o nadanie nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła, który dostępny jest w zakładce - Portal mieszkańców oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców poszczególnych administracji.


            Wypełniony WNIOSEK należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem i złożyć w Sekretariacie ZGM lub Biurach Obsługi Mieszkańców.          

            W odpowiedzi na złożony wniosek otrzymają Państwo DO RĄK WŁASNYCH kopertę zawierającą instrukcję postępowania oraz dane do logowania w PORTALU.ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA !!!


 

Informacja wygenerowana przez: Administrator
w dniu: 31.08.2012r.

 _____________________________________________________________


Statystyki strony:
1 gości aktualnie na stronie
Łącznie 45320 odwiedzin


Dzisiaj jest 24 09 2014.r

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.
www.piekary.pl.