Kasy ZGM

Płatności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy można wpłacać w kasie ZGM znajdującej się w siedzibie Zakładu (na lewo zaraz po wejściu), zarówno dla mieszkańców przynależnych do Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 jak i Administracja Domów Mieszkalnych nr 2.

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie


Godziny przyjmowania wpłat

Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 13:30

Dodatkowo kasa pełnią dyżury od godziny 15:00 do 16:00 w następujące poniedziałki 2017 r.:

 • 9 STYCZEŃ
 • 6 LUTY
 • 6 MARZEC
 • 10 KWIECIEŃ
 • 8 MAJ
 • 12 CZERWIEC
 • 10 LIPCA
 • 7 SIERPIEŃ
 • 11 WRZESIEŃ
 • 9 PAŹDZIERNIK
 • 6 LISTOPAD
 • 11 GRUDZIEŃ

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-19-67

(32) 287-29-81

zgm@zgm.piekary.pl

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

287-19-67 (32) 287-29-81

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-13-78 (32) 760-00-76

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl