Portal Mieszkańców

Aby uzyskać dostęp do PORTALU:

  1. Proszę wypełnić WNIOSEK o nadanie nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła (POBIERZ WNIOSEK), dostępny także w Biurach Obsługi Mieszkańców.
  2. Wypełniony WNIOSEK należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem i złożyć w Sekretariacie ZGM lub Biurach Obsługi Mieszkańców.
  3. W odpowiedzi na złożony wniosek otrzymają Państwo do rąk własnych kopertę zawierającą instrukcję oraz dane do logowania w PORTALU.

ODWIEDŹ PORTAL MIESZKAŃCÓW

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-19-67

(32) 287-29-81

zgm@zgm.piekary.pl

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

287-19-67 (32) 287-29-81

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-13-78 (32) 760-00-76

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl