Centralizacja rozliczeń VAT

W związku ze zmianami, które niesie wprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT dla jednostek samorządowych oraz podległych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie posługuje się bezpośrednio swoją nazwą i nip-em na dokumentach wystawianych do celów VAT.

Powyższe zmiany wymuszają stosowanie rozdzielonej formy zapisu nabywcy oraz odbiorcy na fakturach oraz umowach wystawianych przez kontrahentów Z.G.M. Piekary Śląskie:

Nabywca:

Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
NIP  498-02-62-299

Odbiorca lub Płatnik:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

Powyższe dane nie dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-19-67

(32) 287-29-81

zgm@zgm.piekary.pl

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

287-19-67 (32) 287-29-81

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-13-78 (32) 760-00-76

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl