Nowe osiedle wkrótce z C.O.

Zgodnie z planem realizacji C.O. na nowym osiedlu, przedstawiamy listę 12 budynków, których właściciele wyrazili zgodę na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie zaraz po ogłoszeniu wyboru wykonawcy, ruszą prace związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Budynki w których wykonywane będą powyższe prace:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ziętka 23
 2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ziętka 25
 3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ziętka 27
 4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 1
 5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 2
 6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 4
 7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Alojzjanów 1
 8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 2
 9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szeptyckiego 1
 10. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szeptyckiego 2
 11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szeptyckiego 3
 12. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szeptyckiego 4

Mieszkańcy budynków zostaną powiadomieni o terminie wykonania instalacji wewnętrznych poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych oraz na stronie internetowej.

Prosimy o udostępnienie zajmowanych lokali w celu wykonania instalacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt
z Biurem Obsługi Mieszkańców ADM-2.

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

zgm@zgm.piekary.pl

(32) 287-29-81
(32) 287-19-67
(32) 287-29-80
(32) 760-00-76

(32) 287-22-41
(32) 287-13-78
(+48) 609-170-609
(+48) 609-533-256

Administracje ADM1 oraz ADM2 znajdują się w budynku siedziby Dyrekcji, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl