Przetarg nieograniczony: pawilony handlowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenów pod 23 pawilony handlowe na Targowisku Miejskim przy ul. księdza Gerarda Waculika 2a w Piekarach Śląskich

Numer Powierzchnia
[m2]
1 D 8,60
2 D 8,60
3 D 8,60
5 D 8,60
7 D 8,60
11 D 8,60
12 D 8,60
15 D 8,60
17 D 8,60
22 D 8,60
23 D 8,60
24 D 8,60

 

Numer Powierzchnia
[m2]
8 M 5,70
10 M 5,70
12 M 5,70
13 M 5,70
16 M 5,70
17 M 5,70
18 M 5,70
26 M 5,70
27 M 5,70
28 M 5,70
34 M 5,70

Przetarg odbędzie się dnia 28.06.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie ADM 2 przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich.

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu codziennie w siedzibie ADM-2.

Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 dzierżawionego terenu wynosi 19,06 zł (netto), wysokość postąpienia - 0,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł. w kasie ZGM w terminie do pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.

Przetarg może zostać odwołany w każdym czasie przez Dyrektora ZGM Piekary Śląskie bez podania przyczyny.
 

Drukuj

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-19-67

(32) 287-29-81

zgm@zgm.piekary.pl

Administracja Domów Mieszkalnych nr 1

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

287-19-67 (32) 287-29-81

Administracja Domów Mieszkalnych nr 2

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

(32) 287-13-78 (32) 760-00-76

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapisany został w Statucie, który przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr X/88/91 RM 21.02.1991r.

Poddomena zgm.piekary.pl została zarejestrowana nieodpłatnie na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Nr ORo.0050.711.2012 z dnia 16 listopada 2012 r.

www.piekary.pl